Образец искового заявления о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка

Как правильно написать исковое заявление о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка? Какие документы нужно приложить к иску о выплате дополнительных расходов для детей?

В нижеприведенном примере представлен образец искового заявления о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка.

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

*Обратим внимание, что если адрес прописки и фактического места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец вовремя получали все документы из канцелярии суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення додаткових витрат на утримання дитини

Иск, исковое заявление, дополнение, расходы, ребенок, образец, документ

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____.

Від браку ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Ст. 51 Конституції України, якій кореспондує ч.1 ст.180 СК України, встановлено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. У відповідності зі ст. 141 СК України мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, а «розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини».

Статтею 185 СК України встановлено, що той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

Згідно довідки (договору) ________ (вказуємо які саме додаткові витрати ви сплачуєте на дитину, наприклад — витрати на лікування, навчання по розвитку здібностей дитини).

У відповідності з п.18 Постанови Пленуму Верховного суду України № 3 від 15.05.2006 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» у випадках стягнення додаткових витрат мова йде про фактично зазнані або передбачувані витрати, тому їх необхідно визначати у твердій грошовій сумі.

На день подання позовної заяви фактично зазначені додаткові витрати на дитину складають ______ грн. Ці витрати підтверджуються квитанціями, які додані до позовної заяви.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 141, 180, 185 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, —

ПРОШУ:

Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, додаткові витрати на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі ____ грн.
Додатки:

Квитанція про сплату судового збору та її копія — 2 екз.
Копії паспорту – 2 екз.
Копії довідки при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
Копії документів, які підтверджують додаткові витрати — 2 екз.
Копія позовної заяви

«____»______________2017 р. __(підпис)__ ПІБ

Все вышеперечисленные документы, которые прикладываются к иску, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

Первый для суда. Обычно в судебном заседании предоставляются оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточно показать их судье по ее требованию.

Второй пакет копий документов для ответчика.

Полезная информация об алиментах в Украине:
Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...

Новость (статью) «Образец искового заявления о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 26.07.2019 20:40:25


Оставить комментарий:Close sidebar