Образец искового заявления на алименты в браке (два варианта по ст. 141, 180, 181, 184 СК Украины)

Дополнение к статье “Как получать алименты на ребенка в браке? (согласно ст. 141 и 180 СК Украины)”

Ниже представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в браке. В примере указан порядок взыскания алиментов на ребенка без развода в части от заработка (процент от дохода) или в твердой денежной сумме.

**Для быстрого оформления скопируйте заявление в любой текстовый редактор и просто впишите свою информацию.

Образец искового заявления о взыскании алиментов

на ребенка в браке на украинском языке

До Куп’янського районного

суду Харківській області
м. Куп’янськ, вул. Углова, 25

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

***!В ситуации, когда прописка и фактическое место жительства отличается, то они указываются по отдельности для того, чтобы ответчику и истцу вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

Я, ПІБ, 1972 року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, 1971 року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу (серія) №0000 від 20/12/2020, виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Куп’янськ міськрайонного управління юстиції Харківській області, актовий запис №111.

Від браку ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, 2005 року народження.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Шлюб між мною та відповідачем не розірваний, але фактично ми як чоловік та жінка не проживаємо з 2019 року, не ведемо сумісного господарства, не підтримуємо нормальні шлюбні відносини, тобто не реалізуємо належні нам права та обов’язки подружжя, передбачені Сімейним Кодексом України.

Відповідно до ст. 141 СК України: «Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини».

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з 2019 року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ 15.12.2018 р. на посаді водiй та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Необходимо в заявлении о получении алиментов в браке указать информацию о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы… Отличный вариант — приобщить к материалам дела справку о доходах ответчика. В ситуации, когда есть затруднение в ее получении, нужно просить судью истребовать справку о доходах по месту работы ответчика.

Алименты, иск, заявление, образец, брак, семья, ссора В случае, когда ответчик не имеет официальных доходов, безработный или работает без официального оформления, сообщаем об этом в иске на алименты без развода и просим суд взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

Стягнути з відповідача — (ПІБ), 1971 року народження, на користь (ПІБ), 1972 року народження, аліменти на утримання неповнолітньої дитини (ПІБ), 2015 року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі 1000 грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
Копії паспорту – 2 екз.
Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
Копія позовної заяви
Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
второй для ответчика (только копии документов).

«20» березня 2020 р.  (підпис) ПІБ

Полезная информация об алиментах на ребенка:
Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...

Новость (статью) «Образец искового заявления на алименты в браке (два варианта по ст. 141, 180, 181, 184 СК Украины)» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 25.03.2019 19:24:41


Оставить комментарий:Close sidebar