Зразок заяви щодо розміру недоотриманої пенсії після відкриття спадкової справи / Образец заявления о размере недополученной пенсии после открытия наследственного дела на украинском языке

Спрашивали? Отвечаем, как правильно написать заявление о размере недополученной пенсии после открытия наследственного дела на украинском языке по ссылке на образец.

Написать заяву щодо розміру недоотриманої пенсії після відкриття спадкової справи на украинском языке очень легко. Родственникам умершего пенсионера просто нужно скопировать образец в любой текстовый редактор, вписать свои данные вместо шаблонных (написаны курсивом в качестве примера) и распечатать.

Начальнику Голосіївського відділу обслуговування

громадян Пенсійного фонду України в м. Києві

Лукашу Н.Б
м. Київ, вул. Пенсійна, б. 70

Будяка Андрія Володимировича
20 квітня 1970 року народження,

м. Харків, вул, Пожежників, б. 2
тел.: 050-123-45-67
е-пошта: abcd@gmail

Заява
щодо розміру недоотриманої пенсії
в порядку ст. 52 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

У зв’язку з відкриттям спадкової справи до майна померлої (-ого) 1 січня 2035 р. гр. Будяка Володимира Васильовича до Голосіївського відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду України в м. Києві,  де померлий (-ла) перебував на обліку, державним нотаріусом Українцевой Н. П. було направлено запит на витребування відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії (відповідно до статті 46 Закону України “Про нотаріат”). А саме – запит на отримання інформації про наявність нарахованої пенсії, яка не було отримана пенсіонером за життя.

На запит нотаріуса від 11/15/2035 р. № 012345 Пенсійним фондом було надано відповідь, в якій зазначено, що на ім’я гр. Будяка В.В., померлого 01.01.2035 р. була нарахована, але не виплачена пенсія в сумі 15000 грн.

Відповідно до довідки від 01/01/0001 р. № 020202, виданої державним нотаріусом Українцевой Н. П., я Будяк А. В. є спадкоємцем майна померлого (додаю).

Згідно ст. 1227 Цивільного кодексу України суми пенсії, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується — по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.

Члени сім’ї, зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.

У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі не звернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Мені відомо, що померлий гр. Будяк В.К. не отримував пенсію з ХХХХ р. та по дату смерті 01/01/0000 р.

На жаль, мені достеменно не відомо про точну дату припинення виплати пенсії. Але відповідно до законодавства зазначена дія (припинення виплати) має бути оформлена рішенням/розпорядженням Пенсійного фонду, що має бути долучено до матеріалів пенсійної справи пенсіонера, в тому числі електронної пенсійної справи.

Тобто в матеріалах пенсійної справи чітко відображено дату припинення виплати пенсії. Саме з цієї дати (дати припинення відповідно до рішення/розпорядження Пенсійного фонду) по дату смерті пенсіонера (включно) Пенсійний фонд зобов’язаний зазначити розмір пенсії, яка була нарахована, але з певних причин не була виплачена.

Сума, зазначена у відповіді Пенсійного фонду на запит нотаріуса не включає весь період, протягом якого пенсія не була отримана.

Пенсійний фонд помилково та неправомірно застосував положення статті 46 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” до правовідносин, що врегульовані іншою статтею цього Закону, а саме статтею 52. Тим самим моє, Будяка А.В. право власності було обмежено. Зазначене вище підтверджується ст. 328 ЦК України (право власності набувається на підставах, що не заборонені законом) та статтею 1216 ЦК України (спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Враховуючи вищевикладене ПРОШУ:

Повторно розглянути запит нотаріуса Українцевой Н.К. з урахуванням викладеного в цій заяві та надати інформацію про повний розмір пенсії з дати припинення виплати пенсії померлому та по дату смерті 01/01/УУУ р. (вказати дату), яка залишається недоотриманою у зв’язку з його (її) смертю.

Про результати розгляду зазначеної заяви поінформувати мене в установлений законодавством строк.

Додаток:

Копія паспорту (заявника) на 5 арк.;
Копія запиту нотаріуса на витребування відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії на 2 арк.;
Копія відповіді ПФ на запит нотаріуса на 1 арк.;
Копія довідки нотаріуса від 12/34/5678 р. № 15 на 2 арк. (про те, що ви є спадкоємцем)
Копія пенсійного посвідчення померлого – на 1 арк. (за наявності)
Копія паспорта та ідентифікаційного коду померлого на 6 арк. (за наявності).

Відповідь прошу надати у встановлений законодавством строк за адресою та/або на електронну пошту: вказану вище.

Одночасно інформую Вас, що, згідно ст. 5 Закону України “Про інформацію”, громадяни мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання і використання відомостей, необхідних для реалізації прав і законних інтересів, а згідно ст.60 Закону України “Про запобігання корупції”, особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків…забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

«22» квітня 20хх року

Підпис  А.В. Будяк

Образец, заявление, недополученная, пенсия, умер, Пенсионный фонд, наследник, нотариус, пенсионер, смерть Данный образец заявления на выплату недополученной пенсии на украинском языке является дополнением к статье Умер пенсионер: как получить пенсию родственникам

Присоединяйтесь к обсуждению злободневных пенсионных вопросов в группе Facebook “Пенсионное дело украинца”.

Полезные статьи для любопытных читателей:
Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...

Новость (статью) «Зразок заяви щодо розміру недоотриманої пенсії після відкриття спадкової справи / Образец заявления о размере недополученной пенсии после открытия наследственного дела на украинском языке» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 23.11.2019 20:29:54


Оставить комментарий:Close sidebar